Over Bert Kraai

Wiskunde
Op mijn middelbare school wist ik al dat ik iets met wiskunde wilde gaan doen. Ik vond het leuk om iedere keer een stapje verder te komen in het modelleren en oplossen van vraagstukken. Via informatica en verpleegkunde heb ik uiteindelijk mijn roeping gevonden in het onderwijs. Ik vind het een uitdaging om mijn enthousiasme voor de wiskunde over te dragen op de leerlingen. En om hen te laten ervaren dat zij met wilskracht en doorzettingsvermogen hun denkvermogen steeds verder kunnen ontwikkelen.

Vrijeschoolonderwijs
Via mijn eigen kinderen ben ik in aanraking gekomen met het Vrijeschoolonderwijs. Wat mij vooral aanspreekt is het uitgangspunt om als docenten te zoeken hoe lesstof, pedagogiek en didactiek bij kunnen dragen aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Dit vereist studie van en waarnemen hoe kinderen zich ontwikkelen, als individu en in groepsverband. En het vraagt om bewust en vanuit innerlijke vrijheid leerlingen tegemoet te treden en te reflecteren op het effect van het eigen handelen. Ik leer nog iedere dag!

Boek ‘Leerkracht op een Vrijeschool’
Sinds 2005 werk ik nu als wiskundedocent bij de Vrijeschool Zutphen VO. Hier zet ik mij in voor de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook voor die van de leerkrachten. Bij nieuwe leerkrachten gaat het vooral om het klassenmanagement en het wennen aan de cultuur van de Vrijeschool, waarin je als leerkracht voor leerlingen een levend voorbeeld bent van een mens in ontwikkeling. Naarmate de ervaring toeneemt, wordt ook het activeren van leerlingen en het inspelen op verschillen belangrijker. Dat vraagt specifieke technische vaardigheden, waarbij het goed is om met en van elkaar te leren in intervisiegroepen. Daarnaast vraagt lesgeven op een Vrijeschool ook om een specifieke kennis, vaardigheden, attitude en intentie. In het boek “Leerkracht op een Vrijeschool” dat in 2013 is verschenen, ga ik hier dieper op in.

Beeldbegeleiding
Om docenten goed te kunnen ondersteunen in hun leerproces, heb ik in 2012 een opleiding voor beeldbegeleiding gevolgd bij Christine Brons. Videobeelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. Zij helpen docenten om te zien wat het effect is van hun handelen op het gedrag van de leerlingen en opent het gesprek over alternatieven en ontwikkelingsmogelijkheden.