Wiskunde

Samenvattingen Getal & Ruimte editie 11 havo wiskunde A
G&R havo A editie 11 deel 1 H02 Statistiek samenvatting
G&R havo A editie 11 deel 1 H04 Handig tellen samenvatting
G&R havo A editie 11 deel 1 H06 Statistiek en beslissingen samenvatting

Samenvattingen Getal & Ruimte editie 11 vwo wiskunde B
G&R vwo B editie 11 H01 Functies en grafieken samenvatting
Samenvatting G&R editie 11 H02, H06, H09 en H11 differentiëren en integreren
G&R vwo B editie 11 H03 Vergelijkingen en herleidingen samenvatting
G&R vwo B editie 11 H04 Meetkunde samenvatting
G&R vwo B editie 11 H05 Machten en exponenten samenvatting
G&R vwo B editie 11 H09 Exponentiële en logaritmische functies samenvatting
G&R vwo B editie 11 H08 Meetkunde met coördinaten samenvatting
G&R vwo B editie 11 H10 Meetkunde met vectoren samenvatting
G&R vwo B editie 11 H11 Differentiëren en integreren samenvatting
G&R vwo B editie 11 H13 Limieten en asymptoten samenvatting

Lesbrieven
Lesbrief sinusoiden
Lesbrief sinusoiden met uitwerking

Onderzoeksproject wiskunde D
Knapzak-cryptografiesysteem Wiskunde D – lesbrief
Knapzak-cryptografiesysteem Wiskunde D – docenthandleiding
Knapzak-cryptografiesysteem Wiskunde D – powerpoint

Landmeten
Instructie landmeten Vrijeschool Zutphen VO
Landmeetformulier meting 1 – profielmeting
Landmeetformulier meting 2 – doorgaande waterpassing
Landmeetformulier meting 3 – terreinhoogtemeting
Landmeetformulier meting 4 – kompasmeting
Landmeetformulier meting 5 – driehoeksmeting
Beoordelingsformulier landmeten voorkant
Beoordelingsformulier landmeten achterkant

Praktische opdracht
Praktische opdracht Wiskunde in de kunst